PROGRAM LATIHAN DALAMAN ORGANISASI
(IN-HOUSE/CUSTOMISED TRAINING PROGRAMMES)

PROGRAM PEMBINAAN MODAL INSAN DAN PENGURUSAN
(HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT AND MANAGERIAL PROGRAMMES)
 1. Pengurusan Dan Kemajuan Eksekutif (Management and Executive Development)
  • Motivasi Pembinaan Sikap Positif dan Personaliti Pekerja Cemerlang
  • Selanjutnya...
 2. Pembangunan Sumber Manusia (Human Resources Development)
PROGRAM KUALITI DAN PRODUKTIVITI
(QUALITY AND PRODUCTIVITY PROGRAMMES)
 • Seminar Pengenalan Quality Control Circle (QCC ) untuk pihak Pengurusan (QCC Appreciation Seminar for Top Management)
 • QCC Untuk Ketua Kumpulan (QCC For Team Leaders)
 • Selanjutnya...
PROGRAM PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KEMAJUAN DIRI
(ENTREPRENUER DEVELOPMENT AND SELF - DEVELOPMENT PROGRAMMES)
 • Perganjakan Paradigma Dan Pembinaan Usahawan Bersepadu Yang Berjaya
 • Minda Jutawan Hartanah: Pengalaman Hartawan Amerika, Jepun, Australia dan United Kingdom
 • Selanjutnya...
Program Leadership, Motivation & Supervisory Development Skills

Leadership, Motivation & Supervisory Development Skills for Managers & Supervisors

PROGRAM MOTIVASI "OUT DOOR ACTIVITIES"
(MOTIVATION VIA OUTDOOR ACTIVITIES)
 1. Peringkat Sekolah (school level)
 2. Peringkat IPT (college and university level)
 3. Peringkat Organisasi (orgaisational level)